Mikä motivoi hoitajaa? Neljä terveysteknologian koulutuksen näkökulmaa

Mikä motivoi hoitoalan ammattilaista tutustumaan terveysteknologian saloihin syvällisemmin, osallistumaan koulutukseen ja ottamaan ratkaisun käyttöön omassa työssään? Nostan esiin neljä ajatusta, jotka kokemukseni mukaan toimivat koulutuksissa hyvinä sisäisen motivaation luojina. Pitkään hoitoalalla lehtorina ollessani kohtasin monenlaista oppijaa, nuorista aina varttuneisiin aikuisiin. Opettamani aihealue, ihmisen kehon rakenne ja toiminnot, oli monille kiinnostava mutta vaikeaksi koettu aihe. Sen … Lue lisää